برگشت پیش پرداخت

  • مشتری گرامی در صورتی که در خواست شما در وضعیت " عدم موجودی " می باشد با تکمیل فرم زیر مبلغ پیش پرداخت یا بیعانه درخواست استرداد وجه فرمایید
  • شماره شبا حساب بانکی خود بدون IR را درج فرمایید
  • به درخواست هایی که صاحب حساب با نام متقاضی مغایرت دارد ترتیب اثر داده نمیشود