دفتر مرکزی تهران 02188582496
دفتر شیراز 07132229090 ( ده خط ) - همراه 09365375965
ایمیل پشتیبانی info@farsservice.com
سامانه ثبت سفارش قطعات یدکی

شرایط گارانتی

به منظور استفاده از خدمات گارانتی ، ارائه ضمانت‌نامه الزامی می‌باشد و ضمانت‌نامه بدون تاریخ خرید یا مدت اعتبار ، مشخصات و شماره سریال کالا فاقد اعتبار است.
ضمانت فقط شامل قطعات فنی دستگاه بوده و شامل سایر قطعات جانبی و لوازم مصرفی و متعلقات نمی شود.
هزینه انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به مرکز خدمات و برگشت آن برعهده خریدار است و دستگاه باید در کارتن و بسته‌بندی ارسال شود تا شامل خدمات گارانتی گردد.

قبول ضمانت دستگاه منوط به اعتبار قرارداد فی مابین فارس سرویس و شرکت ضمانت کننده و شرایط گارانتی خاص همان محصول است و فارس سرویس هیچگونه دستگاه یا محصولی را گارانتی نمیکند