اطلاعیه ها /آرشیو فنی / تعرفه ها . به تفکیک شرکت های طرف قرارداد

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 با گارانتی سام سرویس تقدیم حضور می گردد .

نصب و ایاب و ذهاب رایگان است ( محاسبه بر اساس تعرفه شرکت )

تعمیرات و ایاب و ذهاب رایگان است ( محاسبه بر اساس تعرفه شرکت )

ایاب و ذهاب خارج محدوده شهری مبلغ 3800 رفت و برگشت از مشتری دریافت شود و در صورت عدم رضایت مشتری جهت پرداخت ، باید تایید دفتر مرکزی انجام شود و مدارک لازم ( لیبل مشخصات دستگاه ، تصویر کارت ضمانت و کارت ملی ) مشتری الزاما ارایه دهد

برندهای گارانتی سام سرویس : سامسونگ ، سام (سام الکترونیک )

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

 

 

آرشیو فنی بزودی

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 با گارانتی گل آسا تقدیم حضور می گردد .

نصب و ایاب و ذهاب رایگان است ( محاسبه بر اساس تعرفه شرکت )

تعمیرات رایگان و ایاب و ذهاب برای اولین بار نیز رایگان است . در صورتی که عیب مشاهده شده تکراری باشد تا یکماه برای مشتری رایگان و شرکت نیز مبلغی پرداخت نخواهد کرد  ( محاسبه بر اساس تعرفه شرکت )

ایاب و ذهاب خارج محدوده مبلغ کیلومتری پنچ هزار تومان رفت و برگشت با استعلام و تایید دفتر

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی گل آسا : دیپوینت ، هیوندای ، تکنو لایو ، بنس ، هاردستون ، مجیک شف ، کرال ، ریتون ، زیرووات ، سان استیل ، تکنو هاوس

آرشیو فنی محصولات گل آسا

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 تقدیم حضور می گردد .

قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا در صورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب لباسشویی دو قلو :100 + ایاب و ذهاب 80 درون شهری
نصب لباسشویی اتومات:250 + ایاب و ذهاب 80 درون شهری
نصب ظرفشویی:250 + ایاب و ذهاب 80 درون شهری

تعمیرات در زمان گارانتی قطعات رایگان و اجرت و ایاب و ذهاب نقدا  و به عهده مشتری می باشد

ایاب و ذهاب خارج محدوده

گروه A مبلغ 120
گروه B مبلغ 160
گروه C مبلغ 190 در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه شود

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی گرم آوران : ریتون ،

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 صنام سرویس تقدیم حضور می گردد .

قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا درصورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب یخچال فریزر تک هر کدام : رایگان + ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی دو قلو رایگان + ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی اتومات:رایگان + ایاب و ذهاب 80
نصب کولر آبی رایگان + ایاب و ذهاب 80

در صورتی که در لیست قبوض ارجاعی فاقد گارانتی اعلام شود مبلغ مطابق تعرفه اتحادیه توافقی دریافت شود

ایاب و ذهاب خارج محدوده
گروه A مبلغ 120
گروه B مبلغ 160
گروه C مبلغ 190 در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه

توجه : در موقع نصب جهت ثبت در سایت صنام ، تصویر فاکتور خرید از مشتری دریافت گردد و نیز تاریخ خرید و نام فروشگاه مورد نیاز می باشد.

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی سمارات الکترونیک: صنام

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 اتحادیه تقدیم حضور می گردد .

قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا در صورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب لباسشویی اتومات و ظرفشویی : 300 + ایاب و ذهاب 80

تعمیرات تا سه ماه گارانتی اجرت و قطعه ایاب و ذهاب با مشتری
و پس از سه ماه از تاریخ نصب در زمان گارانتی ، قطعات رایگان و اجرت و ایاب و ذهاب نقدا  و به عهده مشتری می باشد

ایاب و ذهاب خارج محدوده
گروه A مبلغ 120
گروه B مبلغ 160
گروه C مبلغ 190 در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه شود

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی الماس سرویس : لیدر ، وسپر ،

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 با گارانتی همتا سرویس تقدیم حضور می گردد .

قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا در صورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب لباسشویی دو قلو 100 + ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی اتومات و ظرفشویی : 50 + ایاب و ذهاب 80

ایاب و ذهاب خارج محدوده
گروه A مبلغ 120
گروه B مبلغ 160
گروه C مبلغ 190 در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه شود

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی همتا سرویس : بلانتون ،هیوندای ، گوردیک

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 با گارانتی پارس خزر  تقدیم حضور می گردد .

نصب و ایاب و ذهاب رایگان است ( محاسبه بر اساس تعرفه شرکت )

تعمیرات و ایاب و ذهاب رایگان است ( محاسبه بر اساس تعرفه شرکت )

ایاب و ذهاب خارج محدوده مبلغ کیلومتری پنج هزار تومان رفت و برگشت با استعلام و تایید دفتر

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 سام تقدیم حضور می گردد .

قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا درصورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب یخچال فریزر تک هر کدام : 30+ ایاب و ذهاب 80
نصب ظرفشویی  30+ ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی اتومات:30 + ایاب و ذهاب 80

در صورتی که در لیست قبوض ارجاعی فاقد گارانتی اعلام شود مبلغ مطابق تعرفه اتحادیه توافقی دریافت شود

ایاب و ذهاب خارج محدوده
گروه A مبلغ 120
گروه B مبلغ 160
گروه C مبلغ 190 در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی سام : سام

تعرفه نصب و ایاب ذهاب سال 1402 سام تقدیم حضور می گردد .

قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا درصورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب ظرفشویی  رایگان + ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی اتومات:رایگان + ایاب و ذهاب 80

در صورتی که در لیست قبوض ارجاعی فاقد گارانتی اعلام شود مبلغ مطابق تعرفه اتحادیه توافقی دریافت شود

ایاب و ذهاب خارج محدوده
گروه A مبلغ 120
گروه B مبلغ 160
گروه C مبلغ 190 در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه

تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد

برندهای گارانتی جام سرویس : هاردستون

تعرفه نصب و ایاب ذهاب از شهریور سال 1402 اتحادیه تقدیم حضور می گردد .

توجه  :  قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا در صورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد

نصب ساید بای ساید : 300 نصب + ایاب و ذهاب 120
نصب یخچال و یا فریزر تک :250 + ایاب و ذهاب 120
نصب لباسشویی دو قلو 200 + ایاب و ذهاب 120
نصب لباسشویی اتومات و ظرفشویی : 300 + ایاب و ذهاب 120

تحویل محصول رفت و برگشت در محدوده توافق شده 120

ایاب و ذهاب خارج محدوده مناطق  2 و 5 و نیمه غربی 3  مبلغ 120 منطقه 22 مبلغ 150

“`تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد“`

*تعرفه اتحادیه*
با سلام
تعرفه نصب و ایاب ذهاب  سال 1402 اتحادیه تقدیم حضور می گردد .

توجه *قبل از مراجعه، وجه را از مشتری دریافت کنید زیرا در صورت عدم دریافت وجه از مشتری، دفتر با شما محاسبه خواهد کرد*


نصب ساید بای ساید : 300 نصب + ایاب و ذهاب 80
نصب یخچال و یا فریزر تک بدون اتصال آب :200 + ایاب و ذهاب 80
نصب یخچال و یا فریزر ت به همراه اتصال آب 300+ ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی دو قلو 150+ ایاب و ذهاب 80
نصب لباسشویی اتومات و ظرفشویی : 300 + ایاب و ذهاب 80

ایاب و ذهاب خارج محدوده
گروه A مبلغ 120 هزار تومان
گروه B مبلغ 160 هزار تومان
گروه C مبلغ 190 هزار تومان که در صورت جاده خاکی مبلغ 20 تومن اضافه شود

“`تاخیر بعد از 48 ساعت بدون علت موجه مشمول جریمه ریالی می باشد“`

1️⃣نرخ ایاب ذهاب درون شهری مبلغ 80 هزار تومان
2️⃣ نرخ ایاب ذهاب شهرک های گروه A حداکثر تا مبلغ 120 هزار تومان
3️⃣نرخ ایاب ذهاب شهرک های گروه B حداکثر تا مبلغ 160 هزار تومان
4️⃣ نرخ ایاب ذهاب شهرک گروه C حداکثر تا مبلغ 190 هزار تومان و در صورتی که جاده خاکی باشد مبلغ بیست هزار تومن به مبلغ فوق اضافه شود
5️⃣ هزینه خدمات خارج از محدوده های فوق با بیش از 7 کیلومتر جهت هر کیلومتر اضافه بصورت رفت و برگشت مبلغ 11000 تومان می باشد که بایستی تایید دفتر را داشته باشید

⛔ از دریافت مبالغ سلیقه ای جدا خودداری فرمایید و قبل از مراجعه مبالغ *حق‌الزحمه و ایاب و ذهاب* را دریافت کنید . بدیهی است در صورت عدم دریافت مبالغ از شما کسر خواهد شد .

ردیف

نوع خدمات

قیمت بر ریال در کارگاه

1

اجرت بازدید و کار شناسی به منظور تشخیص وتعیین عیب و براورد هزینه تعمیر انواع یخچال فریزر ساده و نوفراست خانگی ویرینی-فریزر صندوقی-اب سرد کن خانگی   (سرد و گرم) واب سرد کن بزرگ و کولر گازی در محل مشتری تا شعاع 7 کیلومتراز محل کارگاه

1300000

2

اجرت بازدید و کار شناسی بمنظور تشخیص و تعیین عیب وبر اورد هزینه تعمیر انواع لوازم سرد کننده در محل کار گاه در صورت انصراف مشتری از انجام تعمیرات مورد نیاز

650000

3

بابت هزینه نصب و راه اندازی یخچال فریزرهای ساید در محل مشتری همراه با وصل به سیستم ابرسانی – راهنمایی استفاده از دستگاه.تا شعاع7 کیلومتر از مل کار گاه

2600000

4

هزینه خدمات خارج از محدوده شهری با بیش 7 کیلومتر-جهت هر کیلومتراضافه- بصورت رفت وبرگشت

80000

5

اجرت تعویض قطعات الکتریکی یخچال و فریز ساده خانگی (ترموستات-رله- فن موتور)

1850000

6

اجرت تعویض قطعات الکترونیکی یخچال ویترینی و فریزر صندوقی وانواع اب سرد کن

2750000

7

اجرت باز وبست برد مرکزی انواع یخچال فریزر نوفراست جهت تعویض یا تعمیر بدون احتساب قیمت برد و یا قطعات

2500000

8

اجرت تعویض یا باز بسته کردن المنت یخچال فریزر نوفراست مدل شیشه ای یا شاخه ای

2500000

9

اجرت تعویض یا باز بسته کردن المنت یخچال فریزر نوفراست مدل میله ای(متری)

3400000

10

اجرت تعویض المنت سیمی ناودانی زیراواپراتوریخچال فریزر نوفراست بدون خدمات یخ زدائی

3000000

11

اجرت تعویض فن اواپراتور یخچال فریزر نوفراست

2750000

12

اجرت تعویض دیفراست  تایمر یا ترموستات یا فن کندانسور یا رله واور لد یخچال و یخچال فریزر نوفراست

2750000

13

اجرت تعویض ترمودیسک ویا ترموفیوز انواع یخچال فریزر نو فراست بدون محاسبه برفک زدائی

3000000

14

اجرت تعویض سنسور یخچال فریزر نوفراست

2500000

15

اجرت سرویس لوله های خروجیاب برفک یخچال فریزر نوفراست( بدون برفک)

1850000

16

اجرت تعمیر و اب بندی نادوانی زیر اواپراتور انواع یخچال فریزر نوفراست

2750000

17

اجرت تعویض اواپراتور یخچال فریزر نوفراست

2400000

18

اجرت برفک زدائی و یخ زدائی از اواپراتور یا ناودانی

500000

19

اجرت و هزینه شارژ گاز انواع یخچال ساده خانگی –یخچال فریزر باقدرت8/1 الی4/1- گازR12

9000000

20

اجرت و هزینه شارژ گاز انواع یخچال ساده خانگی تا قدرت 8/1 باز گاز R134  وR600

8000000

21

اجرت و هزینه شارژگاز انواع یخچال فریزر و اب سرد کن تا قدرت 5/1 و4/1 وG20 با گاز R134 و R600

8500000

22

اجرت و هزینه شارژ گاز انواع یخچال و فریزر نوفراست و دودرب با گاز فریونR134 وR600 همراه با چک کردن سیستم دیفراست

9000000

23

اجرت و هزینه شارژ گاز انواع یخچال فریزر ساید باگاز فریون R134 وR600 همراه با چک کردن سیستم دیفراست

11000000

24

اجرت و هزینه گاز انواع یخچال ویترنی- قصابی-فریزر صندوقی و اب سرد کن بزرگ با قدرت 3/1 الی 4/3 با گاز R134  همراه با درایر(فیلتر) ایرانی

12000000

25

اجرت و هزینه شارژ گاز انواع یخچال ویترنی- قصابی-فریزر صندوقی-اب سرد کن بزرگ باقدرت موتور از 3/1 الی4/3 با گازR12 همراه با درایر(فیلتر) ایرانی

14500000

26

اجرت و هزینه شارژ گاز انواع کولر گازی (یک تیکه پنجره ای) با گاز فریون 32

 

27

اجرت تعویض و نصب مجدد انواع کمپرسور یخچال ویترینی –صندوقی- قصابی- آبسردکن- با قدرت 1/3الی یک اسب همراه با سرویس یونیت در محل مشتری

3000000

28

اجرت تعویض ونصب مجدد انواع کمپرسور یخچال و فریزر خانگی بدون هزینه جا سازی             

1500000

29

اجرت تعویض  یا نصب کندانسور و یا کندانسور ضمیمه ( اضافه) یخچال – یخچال فریزر             

1000000

30

اجرت پیاده و سوار کردن کندانسور   مربوط به دستگاه های نو فراست                                     

2400000

31

اجرت تعویض لاستیک دور درب یخچال ( از نوع پیچ دار) بدون احتساب قیمت لاستیک مصرفی    

1700000

32

اجرت تعویض لاستیک دور درب یخچال بدون پیچ (پرسی) //          // درب بزرگ                  

3700000

33

اجرت تعویض لاستیک دور درب یخچال بدون پیچ (پرسی) //       //    درب کوچگ                  

1850000

34

تعویض لاستیک دور درب یخچال تک بدون پیچ (پرسی ) //     // با طول ارتفاع یخچال 1/20 به بالا           

4200000

35

اجرت تعویض ساکشن کاپلاری یخچال فریز خانگی                                                          

1700000

36

  تعویض ساکشن کاپلاری   همراه با پیاده و سوار کردن سردخانه  یخچال                         

2500000

37

اجرت باز و بسته کردن اوپراتور یا تعویض  سردخانه انواع  یخچالهای خانگی                          

1850000

38

اجرت نصب و جا سازی اواپراتور یخچال  فریزر                                                           

2500000

39

اجرت نصب و جا سازی تریزون                                                                             

2500000

40

اجرت تعویض پادری یخچال  یا فریزر همراه با پیاده و سوار کردن درب و بدون لوازم مصرفی      

3000000

41

اجرت پیاده و سوار کردن درب یخچال یا فریزر جهت ریگلاز یا تعویض بوش                           

1850000

42

اجرت تعمیر و باز سازی درب یخچال یا فریزر همراه با پیاده و سوار کرد                               

3700000

43

تعویض تبدیل مس آلمینیوم  و یا جوشکاری آلومینیوم                                                 

1000000

44

اجرت باز و نصب کامل سیستم یخشاز اتوماتیک یخچال  فریزر ساید بای ساید جهت تعمیر یا تعویض

2750000

45

اجرت باز و بست کامل برد دیس پلی جلو یخچال فریزر ساید بای ساید ودو درب  نوفراست جهت تعویض و یا تعمیر بدون احتساب قیمت برد و یا قطعات

1850000

46

اجرت تعویض قطعات پشت برد جلو (اهرم یخ ریز *اهرم آب ریز *دریچه های دامپرو میکروسوئیچ های برقی) یخچال فریزر سایت بای ساید

18500000

47

اجرت تعویض شیر برقی  یخچال فریزر ساید بای ساید                                                      

2500000

48

اجرت تعویض مخزن آب یخچال فریزر ساید بای ساید و باز و نصب لوله کشی مدار آبرسانی داخل   

1850000

49

اجرت باز و نصب درب یخچال فریزر نو فراست مجهز به سیم کشی برقی و لوله های آبرسانی داخل درب (بدون احتساب هزینه قطعات تعمیر درب )

2500000

50

هزینه تغییر سیستم برد به برد دیگر و تغییر سیم کشی در یخچال فریزرهای نو فراست  دیجیتال      

3400000

51

اجرت تبدیل شیر انبساط به لوله موئی یخچال ویترینی”قصابی”و غیره بدون احتساب  هزینه شارز گاز و لوازم مصرفی  یا جوشکاری  سردخانه  یا کندانسور  در محل مشتری

4000000

52

اجرت تعویض شیر انبساط  یخچال ویترینی – قصابی- و غیره در محل مشتری                       

2500000

53

اجرت آهنکشی کامل یخچال آزمایش و جنرال استیل بدون احتساب لوازم مصرفی                     

1600000

54

اجرت اهنکشی یخچال و یخچال فریزر خارجی ایستاده بدون احتساب لوازم مصرفی                  

2500000

55

اجرت پیاده و سوار کردن وان فریزر صندوقی بدون لوازم مصرفی                                     

2500000

56

اجرت نصب وان فریزر صندوقی تک درب بدون لوازم مصرفی                                       

3700000

57

اجرت پیاده و سوار کردن منبع ابسردکن ( جهت هر یک منبع )                                          

3700000

58

اجرت پیاده و سوار کردن یا تعویض منبع آبسردکن دارای شناور                                         

4700000

59

اجرت شارز گاز بار سفت کن  بدون احتساب گاز مصرفی  وقطعات مربوطه                            

6500000

60

اجرت تعویض یا تعمیر قطعات الکترونیکی بار سفت کن جدا از قطعات الکترو موتور و کمپرسور  

3000000

61

اجرت سرویس کولر گازی یک تیکه ( پنجره ای) بطور کامل و مطلوب                                

2750000

62

اجرت پیاده و سوار کردن فن کولر گازی یک تیکه 0پنجره ای)

3700000

63

اجرت تعویض قطعات برقی کولر گازی یک تیکه (پنجره ای )                                           

2400000

64

اجرت و هزینه شارز گاز کولر انواع اتومبیل سواری وکامیون با گاز R314                      

7200000

با تعرفه ایاب ذهاب 120 هزارتومانی محاسبه شود

شهرک والفجر / شهرک امیرکبیر / شهرک سبحان / شهرک میان رود / شهرک جماران / شهرک فرهنگیان / شهرک رضوان / شهرک مدرس / شهرک برق / شهرک دستغیب / شهرک گل ها / شهرک سهل آباد / شهرک شریف آباد / شهرک ترکان / شهرک سعدی

با تعرفه ایاب ذهاب 160 هزارتومانی محاسبه شود

شهرک صدرا فاز 1 / شهرک استقلال / شهرک بهشتی / شهرک حافظ / شهرک جوادیه / شهرک گلستان / شهرک انجیره / شهرک مهدی آباد / شهرک گل ها / سلطان آباد / شهرک زیباشهر / شهرک امام حسین / شهرک رکن آباد / شهرک پردیس / شهرک نصر آباد / شهرک دستخضر / شهرک وزیر آباد / شهرک مهرگان

با تعرفه ایاب ذهاب 190 هزارتومانی محاسبه شود

شهرک قصر قمشه / شهرک صدرا فاز 2 / شهرک دوکوهک / شهرک گویم / شهرک قلات / شهرک جرسقان / شهرک کفترک / شهرک ماه فیروزان / شهرک ظفراباد / شهرک جمال اباد / شهرک گچی / شهرک محمود آباد / شهرک شاهپورجان / شهرک کیان آباد / شهرک تیون / شهرک بیدزرد / شهرک کوشکک و اقبال اباد / شهرک گردخون / شهرک آب زنگی / شهرک خاتونک / شهرک کرونی / شهرک سامان / شهرک کوشک بیدک / شهرک ده نو