عضويت در باشگاه مشتريان فارس سرويس اين امکان را براي مشتري فراهم ميکند که ساير لوازم خانگي خود را تحت پوشش خدمات فارس سرويس قرار دهد.

 

شرح خدمات باشگاه مشتريان:

1.اياب و ذهاب رايگان در صورت مشاهده عيب فني

2.حمل و نقل رايگان در صورت نياز به حمل دستگاه به کارگاه

3.امکان تعيين روز و ساعت دلخواه جهت تعميرات در محل از طريق وب سايت

4.تعميرات لوازم خانگي مبله در محل مشتري.

5.اعزام پيک رايگان جهت تحويل لوازم خانگي معيوب به محل کارگاه

7.پاسخگويي شبانه روزي براي اعضاء

8.بيمه آتش سوزي اثاثه برقي منزل مسکوني به صورت هديه تا سقف دويست ميليون ريال با امکان افزايش سقف تعهدات با تخفيف

9.مدت عضويت در باشگاه مشتريان به صورت سه و شش و يکساله مي باشد

عضويت در باشگاه مشتريان فارس سرويس اين امکان را براي مشتري فراهم ميکند که ساير لوازم خانگي خود را تحت پوشش خدمات فارس سرويس قرار دهد.

شرايط لغو خدمات و عضويت در باشگاه مشتريان:

تماس مستقيم با تکنسين (هرگونه تماس با شماره هاي موبايل و غيررسمي معتبر نمي باشد)

تعمير و هرگونه دستکاري دستگاه توسط افراد غير مجاز

آسيب هاي ناشي از حمل و نقل و استفاده ناصحيح و غيرخانگي از دستگاه

هرگونه دستکاري سريال و مشخصات کالا و کارت ضمانت