شرح خدمات باشگاه مشتریان:

1.ایاب و ذهاب رایگان در صورت مشاهده عیب فنی

2.حمل و نقل رایگان در صورت نیاز به حمل دستگاه به کارگاه

3.امکان تعیین روز و ساعت دلخواه جهت تعمیرات در محل از طریق وب سایت

4.تعمیرات لوازم خانگی مبله در محل مشتری.

5.اعزام پیک رایگان جهت تحویل لوازم خانگی معیوب به محل کارگاه

7.پاسخگویی شبانه روزی برای اعضاء

8.بیمه آتش سوزی اثاثه برقی منزل مسکونی به صورت هدیه تا سقف دویست میلیون ریال با امکان افزایش سقف تعهدات با تخفیف

9.مدت عضویت در باشگاه مشتریان به صورت سه و شش و یکساله می باشد

عضویت در باشگاه مشتریان فارس سرویس این امکان را برای مشتری فراهم میکند که سایر لوازم خانگی خود را تحت پوشش خدمات فارس سرویس قرار دهد.

 

شرایط لغو خدمات و عضویت در باشگاه مشتریان:

تماس مستقیم با تکنسین (هرگونه تماس با شماره های موبایل و غیررسمی معتبر نمی باشد)      

تعمیر و هرگونه دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مجاز

آسیب های ناشی از حمل و نقل و استفاده ناصحیح و غیرخانگی از دستگاه

هرگونه دستکاری سریال و مشخصات کالا و کارت ضمانت