سامانه درخواست تعمیرات و نصب

شما میتوانید درخواست سرویس نصب و تعمیرات لوازم خانگی خود را در روز و ساعت دلخواه خود ثبت کنید تا تکنسین های مربوطه در همان ساعت و روز مورد نظر شما به منزل شما مراجعه کنند

توضیحات

Loading...