-لاستیکی-به-رنگ-طوسی،-جارو-شارژی-پارس-خزر-مدل-HVC-412.jpg

نگهدارنده نوار لاستیکی به رنگ طوسی، جارو شارژی پارس خزر مدل HVC-412