-جاروبرقی-پارس-خزر-مدل-625.jpg

پاکت (کیسه) جاروبرقی پارس خزر مدل 625