-جاروبرقی-پارس-خزر-مدل-ALPHA.jpg

پاکت (کیسه) جاروبرقی پارس خزر مدل ALPHA