-دنده-چرخگوشت-پارس-خزر-مدل-MT-1400.jpg

در جعبه دنده چرخگوشت پارس خزر مدل MT-1400