-پنکه-پارس-خزر-به-رنگ-طوسی-مدل-ES-4070.jpg

بدنه عقب پنکه پارس خزر به رنگ طوسی مدل ES-4070