تعمیر پنکه و نمایندگی مجاز مرکزی تعمیرات لوازم خانگی

پنکه ها از نظر طراحي ظاهري متنوع هستند ولي ساختمان داخلي و اساس کار آن ها مشابه هم است.
قسمت هاي مهم پنکه روميزي عبارتند از:
1- موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز مي باشد.
2- پره هاي خنک کننده (پروانه ).
3- نگهدارنده پره ها
4- شبکه سيمي (محافظ پره ها) .
5- پايه.
6- صفحه کليد.
7- کليد ساعتي (تايمر ).
خصوصيات موتور پنکه- موتور پنکه از نوع آسنکرون مي باشد.ولي آسنکرون طراحي شده در پنکه کمي پيچيده به نظر مي رسد.همانطور که مي دانيم هر گاه سر راه موتور يا يکي از سيم پيچ ها از سيم پيچ هاي ديگري نيز استفاده شود سرعت موتور بنا به قرار گرفتن تعداد سيم پيچ ها در مدار تغيير مي کند.در پنکه براي بدست آوردن دور هاي مختلف از اين خاصيت استفاده مي شود.هر گاه سيم پيچي با موتور سري نباشد حداکثر قدرت وسرعت نتيجه مي شود و با استفاده از سيم پيچ اول و دوم ولتاژ کم وکمتر مي شود.و نهايتا” سرعت تغيير مي کند.( نقشه دياگرام موتور )
کليد ساعتي ( تايمر پنکه)-از اين وسيله جهت کنترل اتوماتيک زمان کار دستگاه استفاده مي شود. تايمر پنکه را معولا”از نوع مکانيکي انتخاب مي کنند. با حرکت ولوم در جهت عقربه هاي ساعت فنر جمع شده ( کوک شده ) ومدتي که طول مي کشد تا فنر به حالت اوليه خود باز گردد، کنتاکت هاي تايمر در حالت بسته بوده وپس از پايان فرمان مذکور ،باقطع ارتباط کنتاکت ها ، فاز موتور قطع شده و پنکه خاموش مي شود.
مدار الکتريکي پنکه روميزي :

پنکه سقفي:
موتور پنکه سقفي نيز از نوع آسنکرون با خازن راه انداز مي باشد. به منظور ايجاد سرعت هاي گوناگون از سيم پيچ هاي سري با موتور در مجموعه اي بنام کليد گردان پنکه سقفي استفاده مي شود. (شکل زير) با چرخش سلکتور ، سيم پيچ هاي مختلفي در مدار سري قرار مي گيرد که باعث کم شدن ولتاژ و نهايتا”سرعت چرخش پنکه مي شود.

عيب يابي و تعمير پنکه روميزي :
عيب1-پنکه روشن نمي شود.
علت1-پريز برق ندارد.
رفع عيب1- بوسيله ولتمتر از وجود ولتاژ درپريز اطمينان حاصل نماييد. در صورت عدم ولتاژ مشکل را بررسي ورفع کنيد.
عيب2- پنکه روشن نمي شود.
علت 2-دوشاخه يا سيم رابط خراب شده .
رفع عيب2-دوشاخه وسيم رابط را بوسيله اهم متر تست نماييد واز آن جا که معمولا” دوشاخه از نوع پرسي است ، مشکل از هر کدام که باشدناچاريد آن ها را تعويض نماييد.
عيب3-پنکه روشن نمي شود.
علت3- تايمر خراب است.
رفع عيب 3- پنکه را از برق خارج نموده (در صورتي که داراي تايمر باشد.) وتايمر را بوسيله اهم متر تست نماييد.براي انجام اين آزمايش ، سيم هاي رابط تايمر را از آن جدا و به اهم متر متصل نماييد. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تايمر ارتباط کنتاکت ها قطع شود کليد تايمر سالم است ونمي تواند عيب از تايمر باشد.واگر تايمر در تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشان داد ،آن را تعويض نماييد.
عيب4- پنکه روشن نمي شود.
علت 4- فاز متصله به صفحه کليد قطع شده.
رفع عيب 4- در حالي که پنکه از برق خارج شده اتصال سيم فاز را از دوشاخه يا ترمينال ورودي به صفحه کليد کنترل نماييد. در صورت قطع شدگي ناچاريد اتصال را تجديد نماييد.
عيب 5-پنکه روشن نمي شود.
علت 5-موتور کاملا” سوخته است .
رفع عيب 5- اگر موتور در حالت نيم سوز باشد با اتصال به برق آمپرکشي نموده وصداي هوم مي دهد اما براه نمي افتد ولي در صورت سوختگي کامل ، با داشتن ولتاژ نيز هيچ عکس العملي بروز نمي دهد. گاها”با اتصال موتور هاي کاملا” سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ مي دهد.
عيب6 – موتور صداي هوم مي کند اما راه نمي افتد.
علت 6- خازن راه انداز خراب است.
رفع عيب 6- بر اساس روش هاي مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده و اگر معيوب است آن را تعويض نماييد.
عيب7- موتور صداي هوم مي کند اما براه نمي افتد.
علت 7-بوش ها خراب شده اند.
رفع عيب7- اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار اين عارضه مي گردد.که با زدن کليد 1و2 در حرکت مشکل داشته اما با کليد 3 (سرعت زياد ) به سبب ولتاژ زيادي که به آن مي رسد حرکت مي کند.در اکثر پنکه هاي روميزي به هنگام گشاد شدگي بوش اين حالت ديده مي شود.که ناچارا” مي بايست نسبت به تعويض بوش ها اقدام نماييد.
عيب8- موتور صداي هوم مي کند اما براه نمي افتد .
علت 8- موتور نيم سوز شده است .
رفع عيب8- با مراجعه به مشخصات يک موتور سالم وسپس با اهم گيري از سيم پيچ ها مي توان تشخيص داد که ميزان آسيب ديدگي سيم پيچ ها تاچه حدودي است.درصورت بالا بودن اين در صد (آسيب ديدگي ) مي بايست استاتور سيم پيچي يا تعويض شود .
عيب9- لرزش پنکه به هنگام کار زياد است.
علت9- بوش ها گشاد شده اند.
رفع عيب 9- پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازيد وسپس محور را به طرف پايین و بالا و يا چپ و راست حرکت دهيد. حتي حرکت جزئي محور در سمت هاي مذکور مربوط به خرابي بوش ها بوده و عيب مذکور بوجود مي آيد. بوش ها را تعويض نماييد تا عيب برطرف شود.
عيب10- لرزش پنکه به هنگام کار زياد است .
علت 10- پر وانه تاب برداشته .
رفع عيب 10- براثر برخورد اشيا با پروانه در حال کار ، گاها”اين مشکل بوجود مي آيد.برطرف نمودن تاب پروانه نياز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از اين رو پيشنهاد مي شود پروانه معيوب را تعويض نماييد. (تنها پروانه هاي فلزي مي توانند دچار مشکل مذکور شوند.).
عيب11- لرزش پنکه به هنگام کار زياد است.
علت11- محور روتور تاب دارد.
رفع عيب11- روتور را از موتور جدا نموده وبه سه نظام ماشين تراش بنديد.با روشن شدن ماشين تاب احتمالي به وضوح ديده مي شود.روتور معيوب را تعويض نماييد زيرا برطرف نمودن تاب محور که در اثر برخورد با شئ سخت و يا پرت شدن روتور بر روي زمين ايجاد مي شود ، براحتي برطرف نخواهد شد.
عيب12- پنکه بسيار داغ مي شود.
رفع عيب12- داغ شدن بيش از حد موتور ، به سبب نيم سوز بودن سيم پيچ ها است که بايد استاتور را تعويض نمود. البته عيوبي مانند خرابي خازن يا گشادي بوش ها نيز منجر به داغ شدن موتور مي شود.اما عيوب مذکور قبل از آن که بصورت عيب 12 به چشم آيند به شکل عيوب 6و 9 ديده مي شوند.
عيب يابي و تعمير پنکه سقفي :
عيب1- پنکه روشن نمي شود.
علت 1- برق مدار اصلي قطع است
رفع عيب1- کليد را در حالت 1 قرار داده و بوسيله ولت متر از رسيدن برق به موتور مطمئن شويد .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمي رسد علت مي تواند از قطع شدن فاز کليد پنکه و يا نول موتور باشد .اگر فاز وارد کليد شده به موتور نيز فاز مي رسد،نول قطع شده وبالعکس .
عيب2- پنکه روشن نمي شود.
علت 2- موتور کاملا” سوخته است .
رفع عيب2- اگر اهم سيم پيچ هاي پنکه سقفي را در اختيار داريد مي توانيد بااهم گيري به سوخته بودن موتور پي ببريد .البته موتور کاملا”سوخته علايم ديگري نيز دارد .اولا” سيم هاي خروجي از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما” با باز شدن درپوش هاي موتور روئيت سيم پيچ ها سوخته بودنشان قطعا”قابل تشخيص خواهد بود.
عيب3- موتور صداي هوم داده اما حرکت نمي کند.
علت 3-ياتاقان ها گريپاژ هستند
رفع عيب3- برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالي که به سقف آويزان است بچرخانيد اگر در مقابل شما مقاومت کرد ويا به سختي چرخيد، ياتاقان ها خراب هستند ومي بايست تعويض شوند.
عيب4- موتور صداي هوم داده اما حرکت نمي کند.
علت 4- سيم پيچ اصلي يا راه انداز سوخته است .
رفع عيب4- رجوع شود به عيب 2- .
عيب5- موتور صداي هوم مي کند اما حرکت نمي کند.
علت 5- يکي از سيم پيچ هاي اصلي يا کمکي قطع شده است.
رفع عيب5- بوسيله اهم متر صحت اتصالات دو سيم پيچ را بر رسي نماييد. معمولا”سيم پيچ ها در محلي که سر بندي صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور مي شوند.اگر يکي از سيم پيچ ها قطع شده باشد ،ناچارا” مي بايست در پوش هاي پنکه باز شده ومحل قطع ترميم گردد.
عيب6- پنکه به هنگام قرار گرفتن سلکتور بر روي شماره 5،4،3،2 صفحه کليد حرکت نمي کند وتنها بر روي موقعيت 1 راه مي افتد .
علت6- با رجوع به شکل صفحه کليد پنکه به وضوح ديده مي شود که موقعيت 1 در واقع خروج مستقيم فاز از کليد پنکه است واز آن جا که در ساير حالت ها فاز خروجي نداريم نتيجه مي شود که سيم پيچ هاي صفحه کليد کاملا”سوخته است.
رفع عيب6- سيم پيچ ها را تجديد نماييد . از آن جايي که به سبب نازک بودن سيم وبالا بودن تعداد دور ، تجديد سيم پيچي قدري مشکل است معمولا” صفحه کليد تعويض مي شود.
عيب7- صداي پنکه در حال کار بسيار زياد است.
علت 7- موتور داراي مشکل مکانيکي است
رفع عيب7- اگر با قطع برق صداي پنکه به تدريج کاهش يابد، بلبرينگ ها نياز به تعويض يا گريسکاري دارد .
عيب8- صداي پنکه در حال کار بسيار زياد است
علت 8- موتور داراي مشکل الکتريکي است .
رفع عيب8- اگر با قطع برق بلادرنگ صداي پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتريکي است وبا تجديد سيم پيچي پنکه برطرف مي گردد.