تعمیر پلوپز و نمایندگی مجاز مرکزی تعمیرات لوازم خانگی

پلوپز برقي با ظرفيت ها و مارک هاي مختلفي به با زار عرضه شده و اساس کار آن ها به غير از مواردي جزئي (مثل کليد ) يکي مي باشد.
ساختمان و اجزاء پلو پز :
1- ديگ پلو پز که ورقه هايي از جنس کرم بوده که پس از پرس به شکل مورد نظر در آمده وبه منظور ممانعت از چسبيدن برنج (در حال پخت ) به آن ،درون ديگ را به مواد تفلون آغشته مي سازند.
2- نگهدارنده در پوش پلو پز.
3 و 4- دسته پلوپز از جنس کائوچو.
5- صفحه گرم کننده که بر روي المنت قرار مي گيرد.
6- لامپ خبر
7- منتقل کننده حرارت به ترموستات اصلي
8- پايه پلو پز
9- بدنه خارجي پلو پز از جنس استيل که علاوه بر زيبايي واستحکام ، در برابرعبور حرارت از پلو پز ، مقاوم مي باشد.
10 – صفحه زير پلو پز
11- کليد پلو پز که البته در بعضي از مدل ها بجاي کليد از تايمر استفاده مي شود.
12- صفحه مشخصات دستگاه که علاوه بر ثبت کميت هاي الکتريکي مانند توان ،جريان نامي و .. مار ک کار خانه سازنده نيز بر روي آن ثبت شده است.
13- هيتر يا گرم کننده که به صورت صفحه اي است والمنت حرارتي نواري شکل به دور مقواي نسوز پيچيده شده وروي آن طلق نسوز يا مقواي نسوز قرار دارد.
14- نگهدارنده فنر المنت
15- دوشاخه سيم رابط :جنس عايق دو شاخه بايد از کائچوي خوب وسيم آن بايستي داراي روکش نخي باشد تا در تماس با اجزاء ي حرارتي صدمه نبيند.
16- در پوش کامل که از جنس استيل مي باشد وروي آن دسته عايقي قرار دارد.
17- در پوش بدون دسته
18- عايق در پوش
19- نگهدارنده عايق يا دسته در پوش
20- پيچ نگهدارنده دسته در پوش
21- ترموستات محافظت حرارتي

کليد هاي بکار رفته در پلو پز ها :
در حال حاضر کليد هاي بکار رفته در پلو پز ها به سه صورت مي باشد:
1- ترموستات بي متال با ولوم- در اين مدل که داراي ساختمان وعمل کرد ساده اي است يک ترموستات بي متالي وظيفه بر قراري جريان در مدار پلوپز را بر عهده دارد.با حرکت ولوم ترموستات در جهت عقربه هاي ساعت،مدار برقرار شده وبمحض تجاوز حرارت از ميزان تنظيم شده (توسط ترموستات) ،صفحه حساس عمل نموده ومدار قطع مي شود.معمولا”در اين پلو پز ها لامپ مخصوصي نشان دادن حالت پخت برنج وجود دارد که بمحض پايان کار ترموستات وعمل نمودن آن روشن شده وبه مصرف کننده هشدار مي دهد که ادامه کار پلو پز ،منجر به سوختن خواهد شد.در مدار شکل لامپ 1 در مدت کار المنت روشن بوده وبا خاموش شدن آن نيز خاموش خواهد بود.اما لامپ 2 بمحض قطع ترموستات روشن شده واز آن جا که با المنت سري است جريان بسيار محدودي (به سبب بالا بودن مقاومت لامپ) از مدار ميگذرد.عبور جريان محدود از المنت سبب مي شود تا برنج تا حدودي گرم بماند.اگر مدار به موقع کاملا”قطع نشود يا به عبارت ديگر اگر با روشن شدن لامپ 2 ، دستگاه از برق جدا نشود ،با سرد شدن محيط داخلي پلو پز ،ترموستات مجددا” وصل شده وبرنج مي سوزد. با بسته شدن ترموستات (از آن جا که جريان از آسانترين مسير عبور خود استفاده مي کند) از لامپ 2 جرياني نمي گذرد ولامپ خاموش خواهد بود.
2- کليد دو حالته روشن وخاموش مجهز به ترموستات بي متالي- در شکل دو حالت وصل وقطع کليد کاملا” ديده مي شود.با حرکت اهرم کليد بطرف بالا کنتاکت هاي دو تيغه بي متالي بيکديگر متصل شده وبا پخت برنج ،اتومات کليد عمل مي کند ومدار المنت ولامپ قطع ميشود.در اين نوع نيز اگر به موقع دستگاه را از برق خارج نسازيد،اين احتمال وجود دارد که برنج بسوزد.
3- پلو پز برقي با تايمر موتوري- مدل هاي مذکور (شماره 1و2 ) داراي يک عيب مهم هستند وآن اين است که در هر مقطع از کار ،برق شهر قطع شده وپس از مدتي وصل شود ،پلو پز کار خود را از صفر آغاز نموده در نتيجه برنج خواهد سوخت.براي رفع اين مشکل از تايمر هاي موتوري در بعضي از پلو پز ها استفاده شده.با حرکت اين تايمر در جهت عقربه ساعت ،مدار وصل شده وهمانگونه که در شکل ديده مي شود المنت مستقيما” از طريق ترموستات بي متالي تغذيه مي شود. پس از مدتي ترموستات عمل نموده وبه حالت قطع در مي آيد.با باز شدن کنتاکت هاي ترموستات موتور تايمر با المنت به شکل سري قرار گرفته وشروع به بازگشت مي نمايد تابه مرحله خاموشي نزديک شود.چون المنت وبوبين (سيم پيچ) موتور تايمر سري است وهمچنين از آن جا که سيم پيچ تايمر اهم بالايي دارد،جريان ناچيزي از المنت عبور نموده وسبب مي شود المنت تا حدودي گرم بماند.اگر در اين مدت محيط داخلي پلوپز سرد شود ترموستات بسته شده وپس از مدتي مجددا”قطع مي شود.با بسته شدن ترموستات تايمر متوقف مي شود زيرا از تايمر جرياني عبور نمي کند وبا قطع شدن ترموستات تايمر مابقي مسير تا نقطه خاموشي را طي مي کند وخلاصه پس از مدت اندکي با قرار گرفتن ولوم تايمر در نقطه خاموش ، مدار الکتريکي پلو پز بطور کامل در حالت خاموشي قرار مي گيرد.فرض شود که پس از مدتي برق قطع شود در زمان بودن برق تايمر تا حدودي از مسير را بر گشت نموده بود. با آمدن برق تايمر مابقي مسير را طي نموده وهمانگونه که ملاحظه مي فرماييد عيب اصلي پلوپز نوع 1و2 در اين مدل بر طرف شده است.
معمولا”در اين پلو پز ها از يک لامپ خبر به منظور مشخص شدن حالت کار پلو پزاستفاده مي شود . در تمام مدتي که تايمر در حال کار است وقبل از آن که به نقطه خاموشي برسد،لامپ در حالت روشن خواهد ماند وپس از رسيدن ولوم تايمر به نقطه مورد نظر (خاموشي)مدار لامپ نيز قطع خواهدشد.با توجه به شکل در مي يابيم که کنتاکت هاي A-Bدر حالت خاموشي تايمر ،ارتباط ندارند اما با روشن شدن تايمر به يکديگر متصل مي شوند.کنتاکت هاي D-C نيز،مربوط به بوبين موتور تايمرند.اهم مابين اين دو کنتاکت بسيار بالاست (درحدود7کيلو اهم).زيرا بوبين تايمر باسيم بسيار نازک وتعداد دور زياد پيچيده شده. براي اندازه گيري مقاومت بوبين تايمر ويا بر رسي صحت آن احتمالا”مي بايست اهم متر بر روي رنج( 1*r کيلو اهم)قرار گيرد.
تذکر :بعضي از تايمر ها براي کار با ولتاژ220 ولت ساخته شده اند و موتورشان با برق 110 ولت تغذيه مي شود چون در زمان کار با المنت سري هستند به آن ها آسيبي نمي رسد از اينرو در بکار گيري آن ها به نحو ه قرار گيري در مدار (شکل اتصال سري ) دقت نماييد.

سرويس و نگهداري پلوپز :
1- هرگز پلو پز را داخل آب نکنيد زيرا به قسمت هاي الکتريکي آن صدمه وارد مي شود.
2- ديگ پلوپز را هنگامي که تر يا مرطوب است در دستگاه اصلي قرار ندهيد.
3- ديگ پلوپز را با آب واسفنج ومواد تميز کننده بشوييد واز به کار بردن اشياي فلزي يا چوبي وغيره براي تميزي ديگ خود داري کنيد.
4- هنگامي که پلوپز کار مي کند دگمه ترموستات را نچرخانيد.
5- هيچ شيئ خارجي را بين ديگ وصفحه گرم کننده قرار ندهيد.
6- همواره محل اتصال بدنه پلوپز به سيم اتصال را خشک وتميز نگهداريد.
7- در صورت سقوط پلوپز و يا وجود هر گونه نقص در کار ،قبل از روشن نمودن مجدد،با رهنمون هاي ارائه شده مدار و قطعات را مورد بر رسي قرار دهيد.
8- وجود هر گونه پارگي در سيم اتصال بسيار خطر ناک است در صورت مشاهده هر گونه نقصي در سيم اتصال بلافاصله آن را تعويض نماييد.
عيب يابي و تعمير پلو پز برقي:
عيب1- پلوپز روشن نمي شود.
علت 1- نبودن برق در پريز -خرابي دو شاخه ويا سيم رابط.
رفع عيب1- اگر مطمئن هستيد پريز داراي 220 ولت اختلاف سطح الکتريکي است، ولتمر را به ترمينال هاي اصلي پلوپز متصل نماييد(در حاليکه دو شاخه پلو پز به پريز وصل است ).اگر برق به درون پلوپز نمي رسد قطعا” دو شاخه ويا سيم رابط معيوب است. ابتدا دو شاخه را باز نموده و اگر مشکل از آن نيست سيم رابط را با اهم متر مورد آزمايش قرار دهيد تا عيب مشخص شود.
عيب2- پلوپز روشن نمي شود.
علت2-اتصالات داخلي پلوپز معيوب است.
رفع عيب2- پلوپز را از برق خارج نماييد صفحه زير پلوپز را باز نموده واتصالات را بر رسي نماييد.سيم هايي را که بر اثر ازديادحرارت سوخته اند تعويض وآن هارا قبل از قرار گرفتن در مدار به وارنيش مرغوب مجهز نماييد. اگر سيمي از محل خود خارج ويا قطع شده آن را مجددا” در فيش مربوط به خود مستقر نماييد تا پلوپز آماده کار شود.
عيب3- پلوپز روشن نمي شود.
علت3- کليد اصلي خراب است.
رفع عيب3- پلوپز را از برق خارج نموده (با توجه به انواع کليد هاي ذکر شده ) به بر رسي صحت عملکرد کليد بپردازيد.براي سهولت در کار مي توانيد از اهم متر استفاده نماييد رابط هاي اهمتر را به پايه هاي کليد متصل نموده ودر صورت روشن نمودن کليد مي بايست عقربه منحرف شود وبا قطع کليد بجاي اصلي خود باز گردد.
عيب4- با روشن نمودن کليد، لامپ خبر روشن مي شود اما پلوپز گرمايي ندارد.
علت4- به المنت برق نمي رسد.
رفع عيب4- صفحه زير پلوپز را باز نموده ودر حالي که دستگاه متصل به برق است با احتياط رابط هاي ولتمتر را به پايه هاي المنت وصل نماييد. در صورت نرسيدن برق به المنت علت مي تواند از خرابي پارگي سيم هاي رابط يا قطع شدگي سيم نول ويا سوختن هادي ها باشد.
عيب5- با روشن نمودن کليد ، لامپ خبر روشن مي شود اما پلوپز گرمايي ندارد.
علت5- المنت سوخته است
رفع عيب5- اگر المنت سوخته باشد در حاليکه برق به آن مي رسد گرمايي ايجاد نمي کند.المنت را تعويض نمايي.(براي رو ءيت برق المنت هر گز از فازمتر استفاده نکنيد زيرا بسيار ديده شده که نول مصرف کننده قطع مي شود هر گاه در مصرف کننده اي نول قطع گردد،هر دو پايه مصرف کننده داراي فاز خواهد بود.).
عيب6- عملکرد پلوپز بسيار دقيق است اما لامپ خبر روشن نمي شود.
علت6- برق به لامپ نمي رسد.
رفع عيب6- ممکن است سيم هاي رابط متصله به لامپ دچار مشکل شده باشند مدار را بر رسي نماييد ودر صورت مشاهده چنين عيبي مورد را بر طرف نماييد.
عيب7- عملکرد پلوپز بسيار دقيق است اما لامپ خبر روشن نمي شود.
علت7-لامپ سوخته است
رفع عيب7- لامپ را ازمدار خارج کنيد ومستقيما” به برق 220 ولت متصل نماييد اگر لامپ سوخته است آن را تعويض نماييد.
عيب8- برنج مي سوزد.
علت8- ترموستات تنظيم نيست.
رفع عيب8- با دقت وحوصله فراوان آن را تنظيم نماييد.
عيب9- برنج مي سوزد.
علت9- تايمر موتوري خراب است.
رفع عيب9- همانگونه که در مبحث کليد ها گفته شد،نوعي از پلوپز ها به تايمر موتوري مجهز شده اند.اين تايمر ها بگونه اي طراحي وتنظيم گشته اند که پس از مدتي بصورت خودکار به نقطه خاموش رسيده وکار دستگاه پايان مي يابد.اگر موتور اين تايمر ها بسوزد پس از عملکرد ترموستات وبا رسيدن برق به آن ،بسوي نقطه خاموشي باز نمي گردد وپس از مدتي با وصل ترموستات دو باره المنت داغ مي شود اين روند ادامه خواهد داشت وبر اثر همين عيب برنج مي سوزد. تايمر را از مدار خارج سازيد وباتوجه به ولتاژ کاريش که اغلب 110 ولت است، به آن برق وصل نماييد.اگر سالم باشد صداي عملکرد موتور بگوش مي رسد و ولوم نيز بطرف نقطه خاموش حرکت مي کند.اگر موتور عمل نمي کند اجبارا”مي بايست آن را تعويض نماييد.
عيب10- تايمر بصورت خودکار خاموش نمي شود.
علت10- موتور تايمر سوخته است.
رفع عيب10- رجوع شود به علت 9.
عيب11- تايمر بصورت خودکار خاموش نمي شود.
علت 11- تايمر از نوع بي متالي است.
رفع عيب11- قطعا”کنتاکت هاي اتومات به يکديگر جوش خورده اند.آن ها را از يکديگر جدا نموده وسطح کنتاکت هارا بوسيله يک سمباده نرم تميز نماييد.
عيب12- بدنه پلوپز برق دارد.
علت12- سيم هاي رابط به بدنه چسبيده اند.
رفع عيب12- صفحه زير پلوپز را باز نموده وکليه سيم بندي مدار را بازديد نماييد.
عيب13- بدنه پلوپز برق دارد.
علت 13- المنت ،ترموستات ويا لامپ خبر اتصال بدنه دارند.
رفع عيب13- همانند مباحث قبل توصيه مي شود اتصال بدنه هر کدام از قطعات را بوسيله چراغ سري مورد آزمايش قرار دهيدتا عيب مشخص شده وبر طرف گردد.